CITY מגדל משרדים - פרוייקט בתיכנון

תיאור הפרוייקט

פרוייקט להקמת מרכז מסחרי בשטח של כ-6,000 מ”ר ומעליו מגדל משרדים בשטח של כ- 50,000 מ”ר וחניון תת קרקעי.

הפרויקט המתוכנן ממוקם בצמידות לציר משה דיין ולתחנת הרכבת הקלה המתוכננת (“הקו הירוק”) ובסמיכות לתחנת רכבת משה דיין ולדרך איילון.

הפרויקט נמצא בביצוע.