הרחבת כפר סבא - פרוייקט בתיכנון

תיאור פרויקט

פרויקט להרחבת מתחם G  כפר סבא בהיקף של

כ- 12,000 מ"ר לטובת מסחר וכן חניון תת קרקעי.

ובנוסף, פרויקט הקמת שטחי מסחר ומשרדים בקרקע צמודה ל-G כפ"ס בהיקף של כ-10,000 מ"ר וכן חניון תת קרקעי.

הפרויקט נמצא בשלבי תכנון מתקדמים.