קבוצת גזית גלוב

g-globalגזית-גלוב הנה חברה גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים ונכסים בעלי שימושים מעורבים מבוססי קמעונאות בצפון אמריקה, ברזיל, ישראל, צפון, מרכז ומזרח אירופה תוך התמקדות בערים מרכזיות באזורים אורבאניים צומחים.

 

גזית-גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב (TASE: GZT) ונכללת במדד ת"א 35 בישראל וכן בבורסה בניו יורק (NYSE: GZT) ובבורסת טורונטו (TSX: GZT).

ליום 30 ביוני 2017 הקבוצה מחזיקה ומנהלת 132 נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ- 2.7 מיליון מ"ר בשווי של כ- 36 מיליארד ש"ח.

בנוסף ליום 30 ביוני 2017 מחזיקה החברה בכ- 32.7% מהון המניות של First Capital Realty Inc. וכ- 11.5% מהון המניות של Regency Centers Corporation.

פעילות הקבוצה צמחה באופן משמעותי מאז הקמת פעילות הנדל"ן הראשונה שלה בארה"ב בשנת 1991. גזית גלוב רכשה ניסיון רחב ומוניטין במגוון רחב של יכולות, בינהן, רכישה, תפעול, ניהול,  השכרה, פיתוח, פיתוח מחדש, מיצוב מחדש ושיפור של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים. גזית גלוב הוכיחה בנוסף את יכולתה למנף את הניסיון בהצלחה, זאת בזמן שאיכות הנכסים ואופן הניהול שלהם הושבחו עם השנים. החברה פועלת מתוך שאיפה מתמדת לייצר ערך לבעלי מניותיה דרך מקסום תזרמיי המזומנים שלה, השבחת נכסיה והגדלת תשלומי הדיבידנד שהיא מחלקת לבעלי מניותיה לאורך שנים.

הידע והניסיון הנצבר בקבוצה יחד עם גישת ניהול פרואקטיבית ואסטרטגיית רכישה ממוקדת וברורה איפשרה לגזית גלוב לפתח את עסקיה באופן מתמיד ולהרחיב את הפורטפוליו לתחומים חדשים וטריטוריות נוספות.

 

לגזית-גלוב מדיניות לשמירה על רמת שקיפות גבוהה והיא פועלת תוך שאיפה לשמור על גמישות פיננסית מירבית ודירוג חוב גבוה, חוב החברה מדורג ע"י שתי חברות דירוג, S&P מעלות (-ilAA) עם אופק יציב ומידרוג (Aa3) עם אופק יציב.

 

 

g-israel atrium citycon
g-america g-brazil g-germany
first-capital